Các nước Tiểu vùng sông Mê Công chung tay kiểm soát ô nhiễm khói mù

Cập nhật ngày : 25/08/2018 10:45

Khói mù, ô nhiễm không khí là tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, kinh tế và xã hội ở nhiều nước trong khu vực ASEAN. Chính vì tính không biên giới của các tác động môi trường, nên việc giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ chung của khu vực. Từ năm 2012, Việt Nam đã tham gia Hiệp định ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Đây là một thỏa thuận đạt được rất quan trọng xuất phát từ truyền thống “đoàn kết, hợp tác” của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói chung và các nước tiểu vùng sông Mê Công nói riêng nhằm cùng nhau “ngăn ngừa, kiểm soát” các nguồn cháy, giảm thiểu các tác động tiêu cực về tài sản, tài nguyên và ô nhiễm khói mù của đất nước mình, giảm thiểu các tác động tiêu cực bởi khói mù sang các nước láng giềng.

Qua 07 năm thực hiện Hiệp định, với sự tham gia của 05 quốc gia thành viên, Hiệp định đã đạt được những bước tiến dài thông qua việc thừa nhận rộng rãi và thực thi trong các quốc gia thành viên.

Nằm trong khuông khổ cơ chế hợp tác khu vực, nhằm thảo luận về các chiến lược và phương hướng thực hiện có hiệu quả Hiệp định ASEAN về về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, cũng như tăng cường hợp tác giữa các thành viên ASEAN, ngày 28 và 29.8.2018 tới đây, tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Tiểu nhóm kỹ thuật  (lần thứ 13 ) và Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Công (lần thứ 7) tham gia Hiệp định ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Hội nghị sẽ có sự tham dự của lãnh đạo cấp Bộ 05 nước tiểu vùng sông Mê Công, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam; Ban thư ký ASEAN, Trung tâm khí tượng ASEAN, Trung tâm Môi trường toàn cầu và một số tổ chức có liên quan. Đoàn chủ nhà Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn.

Đây sẽ là cơ hội để các nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới và thảo luận những giải pháp, đưa ra những quyết định quan trọng có liên quan đến các vấn đề về quản lý cháy rừng, cháy vật liệu trong đất cũng như các vấn đề quản lý và kiểm soát ô nhiễm khói bụi của các nước tiểu vùng sông Mê Công nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung, hướng tới một ASEAN không khói mù.

Văn phòng Tổng cục