CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị Định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Số:1143 / BC-TCLN-VP ngày 22/8/2012)

Cập nhật ngày : 08/03/2013 10:10

File đính kèm:  5_nam_thuc_hien_ND_64_ve_CNTT.doc