Ban quản lý Dự án Hợp phần "Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "In ấn tài liệu giảng dạy cho Dự án Hợp phần "Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tổn ở Việt Nam". Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất vào trước 09h00, ngày 30/7/2014

Cập nhật ngày : 21/07/2014 10:08

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu: In ấn tài liệu giảng dạy cho Dự án Hợp phần “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam”.

Ban quản lý dự án có nhu cầu in ấn tài liệu giảng dạy từ nguồn ngân sách tài trợ của GEF/UNDP. Các đơn vị có ngành nghề kinh doanh phù hợp, đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời gian bán HSYC : Từ 08h00 ngày 23 tháng 07 năm 2014 đến trước 09h00, ngày 30 tháng 07 năm 2014.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng 406 Chung cư Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 249A Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

(Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).