Ban Quản lý dự án FORMIS thông báo mời các nhà thầu hợp pháp, có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu “Trang thiết bị văn phòng” (giai đoạn 3)

Cập nhật ngày : 26/06/2012 11:25

 

Để thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012, Ban QLDA Formis  thông báo mời các nhà thầu hợp pháp, có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu “Trang thiết bị văn phòng” với các thông tin cụ thể như sau:

 

Tên gói thầu: “Trang thiết bị văn phòng” (giai đoạn 3)

 

Thuộc: Dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS)

 

Nguồn vốn: Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp (TFF).

 

Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu

 

Thời gian nộp hồ sơ mời thầu: đến trước 17h00, ngày 02 tháng 07 năm 2012 (trong giờ hành chính). (Hố sơ gửi đính kèm)

 

Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 4 – 340 Bạch Đằng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Số Fax: 04.39329714

 

Ban quản lý dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp kính mời các nhà thầu gửi thông tin báo giá đến địa chỉ trên.

 

File đính kèm:  Ho_so_yeu_cau.pdf