Bạch Thông, Bắc Cạn: Cấp hơn 1 triệu cây giống cho trồng rừng năm 2015

Cập nhật ngày : 29/05/2015 01:08

 

Vụ trồng rừng 2015, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng 800ha, trong đó rừng sản xuất là 513ha, rừng phòng hộ 50ha, rừng phân tán 279ha. Hiện nay, Hạt kiểm lâm huyện đang cấp giống cây mỡ và keo cho nhân dân để trồng rừng.

          Đến thời điểm này, Hạt Kiểm lâm huyện đã cấp được hơn 1 triệu cây giống cho người dân của 14 xã. Trong đó, đợt 1 cấp được 194.000 giống cây quế, đợt 2 cấp được 806.135 cây mỡ và keo. Tổng diện tích đã được cấp là 455,02ha, trong đó rừng sản xuất là 322ha, rừng phân tán là 133,02ha. Hiện nay thời tiết có mưa thuận lợi cho công tác trồng rừng, người dân tiến hành nhận cây giống và trồng ngay, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn toàn huyện hiện mới trồng được hơn 100ha.

Nguồn: Báo Bắc Cạn 25/5