Bắc Giang: Đề cao công tác phòng, chống cháy rừng

Cập nhật ngày : 12/06/2018 09:58

Hiện nay, qua theo dõi của Chi cục Kiểm lâm, tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Theo dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng từ 08 - 11/6 trên địa bàn huyện Sơn Động và dãy núi Nham Biền có cấp dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm (cấp IV).

Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cùng chủ rừng quyết liệt, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm cháy, công tác đảm bảo để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (Lực lượng tại chỗ, Chỉ huy tại chỗ, Phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ) trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hai là, rà soát, xác định các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao để có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể, chi tiết; nghiêm cấm mọi hành vi đốt nương, làm rẫy, đốt dọn thực bì để trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và gần rừng trong suốt thời kỳ cao điểm có nguy cơ cháy rừng.

Ba là, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và nhân dân để chủ động phòng ngừa. Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, phải tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để tham gia chữa cháy rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào rừng; tổ chức tuần tra, canh gác để sớm phát hiện điểm cháy và huy động lực lượng kịp thời dập tắt khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan ra diện rộng. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn như Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ… Thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp có cháy lớn.

Bốn là, khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Chi cục Kiểm lâm để nắm bắt thông tin, phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

 

                                       Dương Đại Tiến, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang