Ba Bể, Bắc Kạn trồng rừng vượt chỉ tiêu

Cập nhật ngày : 09/09/2013 02:02

 

Đến hết tháng 8, huyện Ba Bể đã trồng được 2.609,89/2.520 ha KH, bằng 103,56 % kế hoạch năm 2013.

Để đáp ứng đủ  cây giống cho trồng rừng theo kế hoạch, năm nay, huyện Ba Bể đã xây dựng được hơn 40 vườn ươm ở các xã, với hơn 4,7 triệu cây giống, trong đó có hơn 3,6 triệu cây mỡ, 280.000 cây keo, 200.000 cây lát.

Thực hiện kế hoạch trồng rừng, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ từ khâu vận động người dân đăng ký trồng rừng đến việc hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng trồng; quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp; bố trí cây trồng phù hợp thổ nhưỡng của từng vùng; chủ động kiểm tra, nghiệm thu các công đoạn nhằm bảo đảm chất lượng rừng trồng.

Hiện nay huyện đang tích cực chỉ đạo việc chăm sóc rừng trồng những năm trước và diện tích rừng trồng mới, tiến hành trồng dặm để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, chất lượng rừng trồng.

Nguồn: baobackan.org.vn