Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 các tỉnh khu vực phía Bắc

Cập nhật ngày : 30/11/2018 02:54

Ngày 30/11/2018, tại Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 các tỉnh khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo và Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện một số Bộ/ngành có liên quan; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 31 tỉnh/thành khu vực phía Bắc.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhìn nhận thẳng thắng những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, hoạt động Lâm nghiệp tại 31 tỉnh khu vực phía Bắc trong năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp vào sự thành công chung của ngành với các chỉ tiêu chính đều đạt ở mức độ cao. Các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đều vượt kế hoạch, trong đó trồng rừng tập trung 157.202 ha, vượt 10,8 % so với cùng kỳ năm 2017 (tính cả chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thay thế), ước đến hết tháng 12/2018 trồng được 167.338 ha rừng trồng tập trung. Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, diện tích thiệt hại giảm 33% so với năm 2017. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt khoảng 11,69 triệu m3. Thị trường sản phẩm gỗ và lâm sản phát triển, tạo điều kiện cho chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ được duy trì, xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục tăng cao. Đối với 20 tỉnh có cung ứng dịch vụ môi trường rừng đã thu 1.650 tỷ đồng/ 3,622 triệu ha, tăng hơn 300 ngàn ha so với năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại như: công tác bảo vệ rừng chưa toàn diện, chuyển biến chưa căn bản, thiếu vững chắc; tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn ra ở mức cao và có chiều hướng tái xuất hiện những “điểm nóng”; tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất ở khu vực vẫn là mối nguy cơ suy giảm diện tích rừng; tình trạng dân di cư tự do chưa được kiểm soát hiệu quả để hạn chế phá rừng xẩy ra; tiến độ sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp còn chậm, nhiều địa phương còn lúng túng, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách Bảo vệ phát triển rừng chưa được chú trọng,...

Với các kết quả đạt được, thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ngành lâm nghiệp các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, để phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của các địa phương, Thứ trưởng Thường trực đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp và các địa phương khắc phục những tồn tại và tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiên quyết bảo vệ có hiệu quả bằng được 100% diện tích rừng hiện có. Tập trung PCCCR trong mùa khô, trú trọng tuần tra kiểm soát, quản lý rừng. Phát huy những kết quả trong công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP. Phát huy vai trò của lực lực lượng kiểm lâm trong tham mưu thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,... trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trú trọng việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cho rừng. Đặc biệt là sẵn sàng thực thi Luật Lâm nghiệp từ ngày 01/01/2019.

Văn phòng Tổng cục