Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018

Cập nhật ngày : 21/11/2018 03:46

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Từ ngày 20 – 22/11/2018, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018” tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công và đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Tổ chức GIZ, Hiệp hội các VQG và Khu BTTN, đại diện Lãnh đạo của 113 đơn vị (30 Vườn quốc gia, 38 Khu bảo tồn thiên nhiên, 45 khu rừng đặc phòng hộ) cả nước tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018. Năm 2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo tồn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng.

Hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ đã được củng cố và phát huy tốt vai trò bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật lâm nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý. Nhận thức về vai trò của rừng đặc dụng, phòng hộ đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong xã hội đư­ợc nâng lên. Hệ thống tổ chức quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ đang dần hoàn thiện theo chiều hướng tích cực; có nhiều công trình nghiên cứu về bảo tồn loài và bảo tồn hệ sinh thái được triển khai; chi trả dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái đang phát triển tạo cơ chế tài chính bền vững cho các Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên và các Ban quản lý rừng phòng hộ; công tác giáo dục môi trường được đẩy mạnh ngay trên địa bàn và tập trung chủ yếu vào người dân sống trong vùng đệm, tạo sự nhận thức tốt hơn và tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo tồn năm 2018 và tập trung thảo luận về các vấn đề được nêu trong 12 báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; nội dung triển khai Luật Lâm nghiệp năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ; chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm; nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn nguồn gen; phát triển du lịch sinh thái; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý bảo vệ rừng; ứng dụng phần mềm SMART, báo cáo trực tuyến; ý tưởng về giải thưởng hàng năm cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại các khu rừng đặc dụng.

Ngoài ra cũng trong Hội nghị này, các đại biểu đã chia thành các nhóm thảo luận chuyên đề sâu về 03 vấn đề: Cơ chế tài chính bền vững; Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Bên lề hội nghị, các đại biểu cũng đã đến tham quan các điểm thực địa tại Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng để tìm hiểu về khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nghe giới thiệu về công tác phát triển du lịch sinh thái, cứu hộ động vật hoang dã kết hợp trao đổi về sự tham gia của người dân trong du lịch sinh thái và thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng và phát triển kinh tế cho nhân dân sống trong vùng đệm của Vườn quốc gia./.

Vụ Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ