Bảo vệ rừng ở Nghệ An: Cuộc chiến còn lắm gian nan

Cập nhật ngày : 21/05/2018 10:06

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghệ An đã thực sự làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Theo thống kê, năm 2017 tỉnh Nghệ An hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu bảo vệ phát triển rừng được giao, diện tích rừng tăng nhanh, ổn định; kết quả trồng rừng đạt vượt mức kế hoạch 18.111ha/kế hoạch giao 17.000ha đạt 106,5%. Trong đó, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo vệ tốt, tình trạng cháy rừng được kiểm soát đến mức thấp nhất, năm 2017 chỉ xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại 5.34ha rừng, số vụ vi phạm về các quy định về quản lý, bảo vệ rừng giảm 10% so với cùng kỳ, độ che phủ rừng không ngừng tăng tăng lên, đạt và duy trì trên 57% vào năm 2017.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời một số hành vi vi phạm, thiết lập trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đo đạc, lập hồ sơ quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp được giao theo đúng quy định như xác định rõ ranh giới trên bản đồ, cắm mốc ngoài thực địa, rà soát quy hoạch 3 loại rừng đang chuẩn bị trình phê duyệt; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh cũng như các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp.

Việc phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng được tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng, mức tăng trưởng vượt bậc, khẳng định được vị thế quan trọng, đóng góp về GDP cho nền kinh tế. Thông qua các chỉ số về tăng trưởng nhanh, sản xuất lâm sản hàng hóa ngày càng thích ứng với thị trường; sản lượng gỗ rừng trồng đạt trên 500.000 m3, đời sống người dân làm nghề rừng được cải thiện đáng kể; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt khoảng 6,5%.

Để tăng cường quản lý bảo vệ rừng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện thường xuyên, sâu rộng đến các đối tượng. Qua tuyên truyền, nhân dân địa phương đã nhận thức tốt trong công tác bảo vệ rừng. Công tác xác định phân vùng trọng điểm dễ cháy rừng được triển khai thực hiện tốt. Chủ trương xã hội hóa nghề rừng được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân góp sức, đầu tư bảo vệ, phát triển rừng.

Dù đã có những kết quả khả quan nhưng năm 2017, tình trạng khai thác rừng trái phép xẩy ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp; chặt phá rừng để lấy đất trồng rừng tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Con Cuông dường như là một cuộc chiến bảo vệ rừng không cân sức, lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng phải gồng mình đấu tranh ngăn chặn. Đó là hệ lụy của quá trình phát triển kinh tế không cân đối, xung đột giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển; cơ chế chính sách bảo vệ, phát triển rừng, giao đất, giao rừng, cho thuê rừng thiếu đồng bộ. Người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ chưa thực sự được thụ hưởng các chính sách bảo vệ, phát triển rừng; cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng thêm khó khăn.

Bên cạnh đó, hệ thống đường tuần tra mới xây dựng vào tận vùng sâu, vùng xa, nhiều cánh cửa vào rừng được mở, nên nhiều đối tượng lợi dụng khai thác rừng, chặt phá rừng trái phép, công tác đấu tranh ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Từ những nguyên nhân nêu trên đã và đang có tác động tiêu cực, đe dọa sự bình yên của các khu rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Một nguyên nhân đến từ biên chế lực lượng kiểm lâm quá mỏng do quá trình tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức. Hiện tổng biên chế của Kiểm lâm Nghệ An là 390 người, trong khi đó diện tích đất có rừng của tỉnh lớn nhất cả nước với 951.400ha năm 2017. Mỗi cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn phải đảm nhận hàng ngàn hécta rừng, thậm chí hàng chục ngàn hécta rừng như tại các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông.  Mỗi kiểm lâm phụ trách địa bàn từ 1-2 xã, thậm chí có nơi 5-7 xã và còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác.

Trước những thách thức đặt ra năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, đẩy mạnh tổ chức các biện pháp tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng chặt phá rừng, nhất là tình trạng chuyển đổi đất rừng trái phép; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của người dân để tham gia cùng với chính quyền địa phương, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.

Ngoài ra, công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của của lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, trong đó nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cơ sở, thấm nhuần sâu sắc, rút ra từ những bài học kinh nghiệm về bảo vệ rừng.

Để đạt được những kết quả mong đợi, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cần sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hài hòa, tinh gọn hiệu quả. Rà soát  bố trí mạng lưới Trạm bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm, bố trí tại địa bàn phù hợp, tránh trùng lập, hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt đề án xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ rừng, thì công tác tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ, thực hành kỹ năng công tác, xây dựng đội ngũ kiểm lâm viên toàn năng, trong sạch, vững mạnh cần được đẩy mạnh.

 

NGUYỄN HẢI ÂU

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An