Tìm kiếm bài viết

Hội thảo tham vấn ý kiến về nội dung Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

Sáng 27/9/2013, tại Bắc Giang, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chủ rừng và một số cơ quan/đơn vị liên quan về nội dung Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững. Thừa ủy quyền Tổng cục trưởng, Ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt kết quả so sánh các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đã và đang được áp dụng ở Việt Nam. Đây là cơ sở để xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia mới.

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho bố cục, nội dung của bản dự thảo lần thứ nhất về Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững.

Đây là Hội thảo tham vấn thứ 2 về dự thảo lần thứ nhất Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững. Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham vấn tại Quảng Ninh vào ngày 20/9/2013./.

                                                                    Vụ Sử dụng rừng

Đọc tiếp...

Dăm gỗ xuất khẩu chưa bị thu thuế

Bộ Tài chính vừa có công văn số 9786/BTC-CST gửi Bộ Công thương về thuế xuất khẩu dăm gỗ.

Theo công văn này, ngày 4/3/2013, Bộ Công thương đã gửi tới Bộ Tài chính công văn đề nghị tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa xuất khẩu dăm gỗ với người trồng rừng và xuất khẩu dăm gỗ với nhập khẩu bột giấy, tình hình xuất, nhập khẩu dăm gỗ, bột giấy trong thời gian qua, đồng thời qua tham khảo các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Tài chính cho hay còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, nên tạm thời chưa thu thuế xuất khẩu đối với dăm gỗ trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Đọc tiếp...

Hội thảo khởi động Dự án: “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam”

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã chức Hội thảo khởi động Dự án Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện nhà tài trợ; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp một số tỉnh, một số chủ rừng đang thực hiện thí điểm mô hình quản lý rừng bền vững hoặc đã được cấp chứng chỉ FSC, một số nhà khoa học và chuyên gia quốc tế đang thực hiện các dự án lâm nghiệp tại Việt Nam.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu giới thiệu các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án. Đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý các cấp, các chủ rừng để xác định các giải pháp hữu hiệu trong quá trình thực hiện, nhằm đáp ứng được mục tiêu, kết quả của Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt./.

                                                            Cao Chí Công- Giám đốc Dự án

 

Đọc tiếp...

Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam”

Ngày 23/4/2013, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam” giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp.

Tham dự Lễ ký có Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Quỹ TFF; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Ban liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, và Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam” với 4 mục tiêu quan trọng là ban hành và áp dụng được bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững; thiết lập được hệ thống báo cáo hiện trạng khai thác và sử dụng rừng tại Việt Nam; tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững thông qua các khóa đào tạo; thiết lập được kế hoạch thực hiện quản lý rừng bền vững.

 Tại lễ ký kết, ông Cao Chí Công, Giám đốc Dự án đã cảm ơn sự hỗ trợ của TFF và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của nhà tài trợ để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành Lâm nghiệp thông qua việc hoàn thành 4 mục tiêu đề ra ./.

Văn phòng Tổng cục

Đọc tiếp...
Tìm thấy 15 bài viết.