Tìm kiếm bài viết

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPAFLEGT cho Tổ chức xã hội dân sự

Dự án "Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho Tổ chức xã hội dân sự về Hiệp định VPA/FLEGT với các nội dung sau:

- Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại file đính kèm.

- Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 11:00 ngày 21/12/2017

 

Đọc tiếp...

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho KIểm lâm


TOR_xây_dựng_tài_liệu_Hiệp_định_VPA-FLEGT.pdf

Dự án "Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho KIểm lâm và Hải quan về Hiệp định VPA/FLEGT với các nội dung sau:

- Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại file đính kèm.

- Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17:00 ngày 13/11/2017

- Địa chỉ tiếp nhận thư bày tỏ quan tâm: P405, Nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

Đọc tiếp...

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ


TOR_xây_dựng_tài_liệu_cho_SME_29Aug2017_-_Website.pdf

Dự án "Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tuân thủ Hiệp định VPA/FLEGT với các nội dung sau:

- Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại tài liệu đính kèm.

- Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17:00 ngày 12/9/2017

- Địa chỉ tiếp nhận thư bày tỏ quan tâm: P405, Nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

Đọc tiếp...

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: Ban quản lý Dự án Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tuyển tư vấn cá nhân


Dieu_khoan_tham_chieu_(ToR)_-_Coaching_SMEs.docx

Ban quản lý Dự án Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tuyển tư vấn cá nhân để Hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ Hệ thống VNTLAS cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các yêu cầu, nội dung: tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.  

Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17h00 ngày 10/7/2017.

Địa chỉ gửi thư quan tâm: Phòng 405, Nhà B9, Số 2, Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 024.38489854./.

Đọc tiếp...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1.Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần KARTENEX

Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

b) Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.139.200.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi chin triệu, hai trăm ngàn đồng)

c) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:

a) Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ WETEC

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 2, Chương II Hồ sơ mời thầu.

b) Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thanh Phương

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 2, Chương II Hồ sơ mời thầu.

3. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả lựa chọn Nhà thầu của Bên mời thầu, Nhà thầu trúng thầu  liên hệ với Ban Quản lý dự án để ký kết và thực hiện hợp đồng.

 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 51 bài viết.